Hoffmann Arnold: Az 1848-49-iki vörös-sapkás 9-ik honvédzászlóalj története (Kassa, 1906)

AZ 1848—49ΊΚΙ VÖRÖS-SAPKÁS 9ΊΚ HONVÉDZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETE. MEGÍRTA : HOFFMANN ARNOLD ΤΗ. TANÁR. Ára: I korona. KASSA NYOMATOTT VITÉZ A. UT. KÖNYV-, KŐ- ÉS MŰNYOMDÁJÁBAN. 1906.-1312.

Next

/
Thumbnails
Contents