Hentaller Lajos: Kossuth és kora (Budapest, 1894)

KOSSUTH ÉS KORA. IRTA HE NT ALLER LAJOS. KOSSUTH LAJOS RÉZ METSZETŰ ARCZKÉPÉVEL. a* BUDAPEST. AZ »ATHENAEUM* R. TÁRSULAT KIADÁSA. 1894.

Next

/
Thumbnails
Contents