Olchváry Ödön: A magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken (Budapest, 1902)

A MAGYAR MTA: OL C H VÁRY Ö. i Áttekintő- én y csata-vázlattal. A SZERZŐ SAJÁTJA. NYOMATOTT MÁRKUS SAMU KÖNYVNYOMDÁJÁBAN BUDAPEST, BÁTHORY-UTOEA SO.

Next

/
Thumbnails
Contents