Lukács Béla: Az 1848-49-ki pénzügy (Pest, 1871)

Az 1848-49.0 PÉNZÜGY. A FORRADALMI IDŐSZAK PÉNZÜGYÉNEK. HITEL­MŰVELETEINEK ÉS A FORRADALMI KIADÁSOKNAK ISMERTETÉSE AZ EREDETI SZÁMADÁSOK ALAPJÁN IRTA LUKÁCS BÉLA. PEST. NYOMATOTT AZ ,,ATHENAEUM" NYOMDÁJÁBAN. 18 7 1.

Next

/
Thumbnails
Contents