Lukács Béla: Az 1848-49-ki pénzügy (Pest, 1871)

Előszó

ELŐSZÓ Az osztrák kormány, mely hazánkban a fegyverletétel után a helyzet ura maradt, a legszigorúbban vonta felelősségre és számol- tatá azon egyéneket, kik a forradalom foly­tában közpénzek kezelésével valónak meg­bízva; — s igy azon bevételek és kiadások is Ö8szegeztettek, a melyeket a nemzeti — szerintük a forradalmi (Rebellen-Regierung) — kormány eszközölt. Miután ezen számadások jelentősége az új közjogi átalakulás után az osztrák kor­mányra nézve elveszett; — de annál érde­kesebbekké váltak előttünk részint történel­mi szempontból, részint a miatt, hogy egyes pénzügyi műveletekre gyakran történik hi­vatkozás a politikai és pénzügyi reformok e napjaiban: Gajzágó Salamon, az állami számvevőszék *

Next

/
Thumbnails
Contents