László Károly: Naplo-töredék az 1849-iki menekülteket, internáltakat, különösen Kossuthot és környezetét illetőleg (Budapest, 1887)

NAPLÓ-TÖREDÉK AZ 184ÍHKI MENEKÜLTEKET, INTERNÁLTAKAT, KÜLÖNÖSEN KOSSUTHOT ÉS KÖRNYEZETÉT ILLETŐLEG. TÖRÖKORSZÁGBAN ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT-ÁLLAMOKBAN. László Károlytól. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROI). INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1887.

Next

/
Thumbnails
Contents