Mikár Zsigmond (szerk.): Honvéd-névkönyv. Az 1848/49-diki honvédseregnek 1890-ben még életben volt tagjairól (Budapest,1891)

HONVED-NEVKÖNYV AZ i848/49-DIKI honvédseregnek 1890-BEN MÉG ÉLETBEN VOLT TAGJAIRÓL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA MIKÁR ZSIGMOND. BUDAPEST. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1891.

Next

/
Thumbnails
Contents