Morzsányi Sándor: 7000 igazolt, s életben levő 1848/9-diki honvédtiszt névjegyzéke rang és betűszerint (Pest, 1871)

IGAZOLT, S ÉLETBEN LEVŐ 1848/9ílki HONVÉDTISZT NÉVJEGYZÉKE RANG ÉS BĽTĎSZERINT: ÚGY NÉPMONDÁK, HIHETŐ S HIHETETLEN TRÉFÁK ÉS MULATTATÓ ELBESZÉLÉSEK. KIADJA 1848 !y-iki honvéd-főhadnagy. E füzet ára 30 kr. oszt. ért. üsm A „MINERVA“ GYORSS AJTÓNYOMÁS A, GYÁR-UTCZA 39, SZ.

Next

/
Thumbnails
Contents