Kenessey Béla (szerk.): Károli-emlékkönyv (Budapest, 1890)

KÁ ROLI- EMLÉKKÖNYV. * SZERKESZTETTE KENESSEY BÉLA A M. PROT. ÍROD. TÁRS. TITKÁRA. BUDAPEST HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA. 1890.

Next

/
Thumbnails
Contents