Farkas Lajos: Egy nemzeti küzdelem története (Budapest, 1896)

EGY NEMZETI KÜZDELEM T Ö R T É N E T E. IRTA FARKAS LAJOS, HAJDÚKERÜLET V. FŐHADNAGYA, A GÖR. KATH. MAGYAROK NAGYGYŰLÉSÉNEK Y. ELNÖKE. SAJTÓ ALÁ RENDEZTE ÉS TÁJÉKOZTATÓVAL ELLÁTTA GYÖRGY ENDRE. BUDAPEST. KILIÁN FRIGYES EGYETEMI KÖNYVÁRUS BIZOMÁNYA. 1896.

Next

/
Thumbnails
Contents