Viszota Gyula (szerk.): Gróf Széchenyi István munkái 13. Gróf Széchenyi István naplói 4. 1830-1836 (Budapest, 1934)

FONTES HISTORIAE HDNGARICAE AEVI RECENTIORIS GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI Λ MAG Y. TUD. AKADÉMIA HOZZA J Λ IU' LAKA VA H KIADJA A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TIZENHARMADIK -KÖTET BUDAPEST SYLVESTER IRODALMI ÉS NYOMDAI INTÉZET R. T. BUDAPEST 1934

Next

/
Thumbnails
Contents