Berzeviczy Albert: Az absolutismus kora Magyarországon 1849-1865 2. (Budapest, 1927)

AZ ABSOLUTISMUS KORA M AGYARO R S ZÁGON 1849—1865 IRTA BERZEVICZY ALBERT MÁSODIK KÖTET w BUDAPEST FRAN KLJN-TÁRSULAT magyar írod. intézet és könyvnyomda K1ADÄSA

Next

/
Thumbnails
Contents