Berzeviczy Albert: Az absolutismus kora Magyarországon 1849-1865 3. (Budapest, 1933)

AZ ABSOLUTISMUS KORA MAGYARO RSZÁGON 1849-1865 IRTA BERZEV1CZY ALBERT HARMADIK KÖTET BUDAPEST FRAN KL1N-TÁRSULAT magyar írod. intézet és könyvnyomda KIADÁSA

Next

/
Thumbnails
Contents