Berzeviczy Albert: Az absolutismus kora Magyarországon 1849-1865 4. (Budapest, 1937)

AZ ABSOLUTISMUS KORA MAGYARORSZÁGON 1849-1865 IRTA BERZEV1CZY ALBERT NEGYEDIK KÖTET BUDAPEST F RAN KLIN-TÁR SU LAT magyar írod. intézet és könyvnyomda KIADÁSA

Next

/
Thumbnails
Contents