Zimándy Ignácz: Kossuth Lajos a világtörténelem itélőszéke előtt (Budapest, 1896)

·. · ' 1 ·...· KOSSUTH LAJOS A VILÁGTÖRTÉNELEM ITÉLÖSZÉKE ELŐTT. .ÉBRESZTŐ HANGOK“ XIY-IK KÖNYVE. MAGYARORSZAG EZREDEVES ÜNNEPÉLYE alkalmával közli és a magyar nép figyelmébe ajánlja: ZIMÁNDY IGNÁCZ A HITTAN, BÖLCSÉSZET ÉS EGYETEMES TÖRTÉNELEM OKLEVELES FÜtíYMNÁZIUMI TANÁRA, SZÉKESFE JÉR-E’.GYHÁZMEGYE SZENTSZÉKI ÜLNÖKE, TÖRÖKBÁLINTI PLÉBÁNOS S VOLT. ORSZÁGOS KÉPVISELŐ. Á.KA 2 FOK UNT. 7. Kossuth Lajos a világtörténelem itélőszéke előtt. — II. A nép ami tó libera­lizmus. — III. A társadalom molochja. — IV. Pánszlávizmus. — V. A vallások l i'ilönfélesé ge. iirv "íj" "ii." "fii1 "ít.i" Ίκ""

Next

/
Thumbnails
Contents