Kőrösy József: A Felvidék eltótosodása - Nemzetiségi tanulmányok (Budapest, 1898)

A FELVIDÉK E LT Ó T O S O D Á S A. NEMZETISÉGI TANULMÁNYOK POZSONY, NYITRA, BARS, HONT, NÓGRÁD, PEST, GÖMÖR, ABAUJ, ZEMPLÉN ÉS UNG MEGYÉK TERÜLETÉRŐL. Dv KŐRÖSY JÓZSEF. Bars és Hont megyék külön lenyomata. KÉT TÉRKÉPPEL. BUDAPEST. GRILL KÁROLY UDVARI KÖNYVKERESKEDÉSE.

Next

/
Thumbnails
Contents