Táncsics Mihály: Nyiltlevél Müller Miksa tanárhoz, „Legrégibb nyelv a magyar"czimű munkám bevezetéseül (Budapest, 1874)

­N YILTLEVÉL MÖLLER MIKSA TANÁRHOZ, GRÉGÍBB NYELY A MAGYAR“ ÖZIMÜ MUNKÁM BEVEZETÉSÉÜL· HÁ KÉVÉIM. NEM ALAPOSAK: CZAFOLJÁTOK MEG. IRTA TÁNCSICS MIHÁLY. BUDAPEST, 1874. NYOMATOTT KOCSI K Λ N TU) 11. N A ],. Országút 30. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents