Barach Benedek: A templáriusok titkos statutumai - Ismertető előadás (Budapest, 1878)

A TEMPI.ARIIJSOK TITKOS STATÚTUMAI ISMERTETŐ ELŐADÁS* Dr. Mei-zdoi'l:' állal Jianoiiezim alatt kiadott kézirati másolat nyomán (Hallo 1877.) t.-K.l.­­— Kézirat S7. k. tk. számára. ♦tartatott kot a / a k nszba »i C orvi η M á t y íí s páholyban. BUDAPEST, 1878. AIGNER LAJOS BIZALMÁÉYA.

Next

/
Thumbnails
Contents