Beksics Gusztáv: Magyarosodás és magyarositás - Különös tekintettel városainkra (Budapest, 1883)

Μ AGYA ROSO DA S ES MAGYAROSÍTÁS. KÜLÖNÖS TERIN TETTEL VÁROSAINKRA. JUTA BEKSICS GUSZTÁV. BUDA PEST. AZ A TIIIA A K DM R. TÁRSULAT KIADÁSA. 188 3.

Next

/
Thumbnails
Contents