Pituk Béla: Hazaárulók (Arad, 1893)

S&Z&ÁRUIÓS. ORSZÁGUNK KELLŐ KÖZEPÉN A JELEN KORUNKBAN ELOLÁHOSITOTT HUSZONNÉGYEZER TŐSGYÖKERES MAGYARJAINKRÓL. Leleplezések a nagyváradi görög katholikus oláh egyház­megyéből. IRTA : PITUK BÉLA, Nagy-Várad egyházmegyei gür. katholikus plébános. MINDEN JOG FENNTARTAT1K. Ára 50 r «, j casár. KAPHATÓ SZERZŐNÉL ARADON, VÉCSEY-UTCA 8-tK SZÁMA ARAD, NYOMATOTT BLOCH H. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1893.

Next

/
Thumbnails
Contents