Búsbach Péter: Az utolsó öt év (Tisza-Szapáry-Wekerle) - Parlamenti visszaemlékezések (Budapest, 1895)

AZ UTOLSÓ OT EY (TISZA-SZA I’A 1! V-WEKERLE) Ά H l A M ENT 1 VISSZAEM1 ÉK EZESEK LHTA 1)ÉSBAOll PÉTER GESZ. KÉPVISELŐ # BUDAPEST 1890 ORSZÁGGYŰLÉSI ÉRTESÍTŐ KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA RÉSZV.-TÁRSASÁG Vánny<rvíj-utcza 1.1- 13

Next

/
Thumbnails
Contents