Thirring Gusztáv: A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság (Budapest, 1904)

A MAGYAi.üRSZÁGI KIVÁNDORLÁS ÉS II II A KÜLFÖLDI MAGYARSÁG, IRTA Dr. THIRRING GUSZTÁV, egyetemi magántanár, a székesfővárosi statisztikai hivatal aligazgatója, a m. tud. akadémia levelező tagja, a nemzetközi statisztikai intézet tagja. 2 TÉRKÉPPEL ÉS 11 GRAPHÍKUS RAJZZAL. BUDAPEST, Kilián Frigyes utóda magy. kir. egyetemi könyvkereskedő bizománya. 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents