Wallentinyi Dezső: Kuthy Lajos életrajza (Rimaszombat, 1896)

NYOMATOTT Özv. GYŐRFFY P G.-ná könyvnyomdájában Rimaszombatban.

Next

/
Thumbnails
Contents