Nagy Imre - Véghely Dezső - Nagy Gyula (szerk.): Zala vármegye története. Oklevéltár 1. 1024-1363 (Budapest,1886)

ZALA VARMEGYE TÖRTÉNETE. KIADJA ZALA VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE. OKLEVÉLTÁR ELSŐ KÖTET 1024 — 1363. SZERKESZTIK NAGY IMRE, YÉGHELY DEZSŐ ÉS NAGY GYULA. A VÁRMEGYB PECSÉTJE 1550. BUDAPEST.

Next

/
Thumbnails
Contents