Mindszenti Sámuel: Brougthonnak a' Religióról való históriai lexicona A-C (Komárom, 1792)

A’ RELIGIÓRÓL VALÓ HISTÓRIAI LEXICON A, A* MELLYBEN A’ VILÁG’ KEZDETÉTŐL FOGVA A’ MAI IDŐIG A* POGÁNYOKNAK, ZSIDÓKNAK, KE­RESZTYÉNEKNEK , MAHUMMED ANÜSOK NAK TUDOMÁNYOK, ISTENI TISZTELETEK, CEREMO- NIÁJIK, SZOKÁSAIK ·, HELLYEIK, SZEMÉLLYF.IK, ÍRÁSAIK, AZOKNAK TÖRTÉNETEIKKEL EGGYÜTT, a’ leg-jobb Írókból elő - adattatnak; MAGYA R NYELVRE FORDÍTOTTA, és fok eredeti Articulusoknak meg-bővítésekke], fok újaknak hozzá-adásokkal, a’ Szent és Világi, Régi és Üj Históriáknak és Könyveknek meg-értésekre, ki-botsátotta MINDSZENTI SÁMUEL. A’ RÉV-KOMAROMI EVANG. R. EKKLÉSIÁNAR PRÉD IKÁTORA. BROUGTHONNAK DARAB< A---------C. ROMÁR ÓMBAN, Wéber Simon Péter’ betüjivet 17 9*·

Next

/
Thumbnails
Contents