Mindszenti Sámuel: Brougthonnak a' Religióról való históriai lexicona D-M (Komárom, 1793)

BROUGTHONNAK A’ RELIGIÓRÓL VALÓ HISTÓRIAI LEXICON A, A’ mellyben A’ VILÁG’ KEZDETÉTŐL FOGVA A* MAI IDŐIG, A' POGÁNYOKNAK, ZSIDÓKNAK, KE­RESZTYÉNEKNEK, MAHUMMED ANUSOKNAK TUDOMÁNYOK, ISTENI TISZTELETEK, CEREMÓ­NIÁIK , SZOKÁSAIK, HELLYEIK, SZEMÉLLYEIK, ÍRÁSAIK, AZOKNAK TÖRTÉNETEIKKEL EGGYÜTT, a’ leg-jobb Írókból elő-adattatnak. MAG Y A R NYELVRE FORDÍTOTTA, és fok eredeti Articulusoknak meg-bövítésekkel, fok újaknak hozzá-adásokkal, a’ Szent és Világi, Régi és Üj Históriáknak és Könyveknek meg-értésekre, ki-botsátotta MINDSZENTI SÁMUEL. A’ RÉV-KOMAROMI EVANG. REFORMATA EKKLESIÁNAK prédikátora. II. DARAB. D---------M. K Ο M A R ο M B A Ar, Wéber Simon Péter’ betUjiv«!· I 7 9 a·

Next

/
Thumbnails
Contents