Dóczy József (szerk.): Európa tekíntete jelenvaló természeti, míveleti, és kormányi állapotjában 3. (Bécs, 1829)

EURÓPA TEK.ÍNTETE Jelenvaló T érmé szeli, Mi Teleti, és Kor mányi Ál lapo tjában. Szerkéztette DÓGZY JÓSEF, Czisztcrczi Rendű Szerzetes Pap; Austriában a’ligetes Völgyi Sz. Kereszt’, HonnábanSz.Gotthárd’ Monostorának tagja. Az egész Munkához Európa földképe járul Magyar nyelven. III. Kötet. A’SVÉDI BIRODALOM. cSUETZIA és NORVÉGIA.) ÉS DÁNIA. B é t s b e n, Nyomtattatott Nemes Haykul Antal betűivel. 1 8 2 9.

Next

/
Thumbnails
Contents