Groszmann Malvina: Bártfa város 1418-1444-iki számadáskönyvei művelődéstörténeti szempontból - Művelődéstörténeti Értekezések 46. (Budapest, 1911)

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ÉRTEKEZÉSEK 46. szám. '" BÁRTFA VÁROS 1418—I444-IKI SZÁMADÁSKÖNYVEI MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI SZEMPONTBÓL. IRTA GROSZMANN MALVINA. BUDAPEST, NYOMATOTT “MINERVA“ KÖNYVNYOMDA SZERECSEN-UTCA 23. 1911.

Next

/
Thumbnails
Contents