Nagy József: A tótok otthonáról Árvamegyében (Alsókubin, 1891)

A NÉPRAJZI MONOGRAPHIÄ. IRTA : NAGY JÓZSEF TANÍTÓ, a, „2fv£a,g:3ra.T· ZTépraőzi Társaság1“ rendes tagja. A * Magyar Néprajzi Társaság» ülésén ismertetett, részben félolvastatott, és a kiadásra érdemesnek találtatott. iScyi. MEGRENDELHETŐ A SZERZŐNÉL TÜRDOSSINBAN (ÁRVAMEGYE). ALSÓ-KIJEIN, AZ «ÁRVAMtüVEI HÍRLAP» KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL 1891.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents