Szabó Ferenc (szerk.): Az oláh nyelv és nemzet megalakulása - Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 20. (Nagybecskerek, 1890)

kl OLÁH NYELV ÉS NEMZET MEGALAKULÁSA. — IRTA DR. RÉTHY LÁSZLÓ, SEGÉDÜK A M. N. MUZEUM RÉGISÉGOSZTÁLYÁNÁL. MÁSODIK KIADÁS. NAGY-BECSKEREKEN PLEITZ FÉR. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA 1890.

Next

/
Thumbnails
Contents