Hőke Lajos - Szabó Ferenc: A románság. Politikai, történeti, néprajzi és nyelvészeti közlemények 1. - Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 59. (Nagybecskerek, 1895)

A ROMÁNSÁG. POLITIKAI, TÖRTÉNELMI, NÉPRAJZI ÉS NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK. IRTA: DR MOLDOVAN GERGELY. T. KÖTET. NAGYBECSKERBK PLEITZ FÉR. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA 1895.

Next

/
Thumbnails
Contents