Szádeczky Lajos: A románság. Politikai, történeti, néprajzi és nyelvészeti közlemények 2. - Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 60. (Nagybecskerek, 1896)

A ROMÁNSÁG. POLITIKAI, TÖRTÉNELMI, NÉPRAJZI ÉS NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK. IRTA: DR MOLDOVÁN GERGELY. II. KÖTET. NAGYBECSKEREK PLEITZ FKR. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA 1896.

Next

/
Thumbnails
Contents