Acsády Ignácz: A magyar birodalom története a kútfők alapján 1. (Budapest, 1903)

JELEN MUNKA KIADÁSÁBAN A NAQYMÉLT. M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM ANYAGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETTE A KIADÓ TÁRSULATOT. Budapest, az Athenaeum η-társ. könyvnyomdája.

Next

/
Thumbnails
Contents