Simon Péter: Király és korona. Pillantás a múltra és jelenre 1. (Budapest, 1892)

KIRÁLY ÉS KORONA. PILLANTÁS A MÚLTRA ÉS JELENRE I. FERENCZ JÓZSEF és ERZSÉBET Ö FELSÉGÜK MEGKORONÁZTATÁSA NEGYEDSZÁZADOS ÉVFORDULÓJÁNAK ALKALMÁBÓL. IRTA SIMON PÉTER BUDAPE9TI VII. KÉR. M· KIR. ÁLLAMI FŐGYMN. TANÁR, A SZT.-ISTVÁN-TÁRSULAT IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNYA- ÉS TUO. S ÍROD. OSZTÁLYÁNAK TAGJA. ELSŐ RÉSZ. TÖBB KÉPPEL. SZERZŐ TULAJDONA. BUDAPEST. KOSMOS MŰINTÉZET NYOMÁSA. 1892.

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents