K. Nagy Sándor: A jobbágyság története Magyarországon - Történeti-, Nép- és Földrajzi Könyvtár 37. (Nagybecskerek, 1891)

Λ JOBBÁGYSÁG TÖRTÉNETE IRTA K. NAGY SÁNDOR NAGYVÁRADI KIK. TÖRVÉNYSZÉKI BIRÓ *»* 0^6 NA6Y-BECSKEBEKEN PLEITZ FKR. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA 1891

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents