Kollányi Ferencz: A magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának története (Budapest, 1896)

Budapest, 1896. Az Athenaeum r. társulat könyvnyomdája.

Next

/
Thumbnails
Contents