Frontius Mátyás - Érfalvi Halmágyi István: Erdély országának Három Könyvekre osztatott törvényes könyve 2. Compilata constitutiok (Kolozsvár, 1816)

COMPILATAE' CONSTITUTIONES R E GNI T R Ä N SIL V A NI Λ E & Partium Hungáriáé eidem an­nexarum. E'X A R T i c u Li s ab Anno MiHefi­mo Sexoentcfimo Qir'nquagefimo Quarto'ad praefentem hunc ufque Müleíimum Sexcen- tefimum Sexageiimum Nonum conclufis e X c e r p t · a -e, GL A UDI 0 POLL Typis Lycei; Regii Anno MDCCCXVE

Next

/
Thumbnails
Contents