Katona Mór: A magyar családi hitbizomány (Budapest, 1894)

A MAGYAR CSALÁDI HITBIZOMÁNY. IRTA DE KATONA MÓK A KASSAI KIRÁLYI JOGAKADÉMIA NY. R. TANÁRA. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1894.

Next

/
Thumbnails
Contents