Katona Mór: A magyar családi hitbizomány (Budapest, 1894)

TARTALOMJEGYZÉK. Lap 1. Fejezet. Bevezetés ... — — — — —* — —- —. — 3 2. « A hitbizomány történeti fejlődése Spanyol-, Olasz-, Német­ország, Anglia és hazánkban ... ... ... ... ... 13 3. « A családi hitbizomány fogalma... ... ... ... ... ... 38 4. « Ki képes hitbizományt alkotni ? ... ... ... ... ... 43 5. « A hitbizomány tárgya... ... ... — __ — __ ... 50 ■ 6. « A hitbizomány-alapítás módja és formai kellékei ... 60 7. « A hitbizomány visszavonása vagy módosítása... ... _. 78 8. « A hitbizomány biztosítása ... ... ... ... ... ... 86 9. « A hitbizományban való utódlási képesség ... ... — 94 10. « A hitbizományban való utódlás és nemei ... ... ... 105 A) Primogenitura ... ... ... ... ... ... 109 B) Majorátus ... ... ... ... ... ... ... __ 115 C ) Senioratus ... ... ... ... ... ... ... ... 124 DJ Egyéb utódlási nemek ... ... ... ... ... 127 E) Secundo-, tertiogeniturák ... __ ... ... ... 129 1 1. Fejezet. A nők utódlása a hitbizományban ... ... _.. ... 142 12. « Öröklési hitbizományok ... ... ... ... ... ... ... 154 13. (( A hitbizomány jogállása ... ... ... ... ... ... 158 14. « A hitbizományi birtokos jogköre ... ... ... ... ... 165 15. <( A hitbizományos kötelessége.._ ... ... ... ... ... 194 16. « A várományosok jogállása... ___ ... ... ... ... ... 198 1 7. « A hitbizományi birtokos özvegyének ellátása ... ... 211 18. « A lemondásról ... ... ... ... ... ... ... ... _ . 218 19. « A hitbizomány elterhelése ... ... ... ... ... ... 225 20. « Az elterlielés mértéke. . ... ... ... ... ... ... _ . 245 21. « A kölcsön törlesztése ... ... ... ... ... ... ... 253 22. « A hitbizományi utódlás és a vele járó leszámolás... ... 268 23. « A hitbizomány megszűnése — ... — — — — 294 1*

Next

/
Thumbnails
Contents