Schiller Bódog: Az örökös főrendiség eredete Magyarországon (Budapest, 1900)

AZ ÖRÖKÖS FŐRENDISÉG. EREDETE MAGYARORSZÁGON. A BUDAPESTI KIR. M. TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYADIJJAL JUTALMAZOTT JOGTÖRTÉNETI TANULMÁNY IRTA SCHILLER BÓDOG ELŐSZÓVAL ELLÁTTA Dr. TIMON ÁKOS ny. r. egyet, tanár, ministeri tanácsos BUDAPEST KILIÁN FRIGYES UTÓDA (NOSEDA TIVADAR) MAGYAR KIRÁLYI EGYETEMI KÖNYVÁRUS. 1900.

Next

/
Thumbnails
Contents