Gosztonyi Miklós: Ősiség (Budapest,1847)

napi renden forgó vitatások közt, ha nem is legelső, de bizonyosan elöleges az Ősi— ség kérdése,—- és méltán. Sőt ha nem a divat zaja, de a tárgyak belső fontossága, és a teendők elmellözhetlen kapcsolatából folyó sorozata tekintetik, mindenek előtti. Nem lehet ott hitelről nem gondol­kodni, de csak álmodozni sem, hol a hitel végső sarkala- la: a birtok, kimeríthetlen perek tárgya. Szinte merő áb­rándozás ott kivételeden köz-teherviselés, hol a terhelen­dő, eddig adómentes birtokoson rémvázkép nehezül bir­toka ingadozása, s hol, hogy az uj terhet jobban győzze, feszített figyelemmel és szorgalommal szaporítandó ipar- müködése gyümölcseit, többnyire a legszorúltabb körül­mények közt, az igénylők követelései, és az ólomlábon igen is fontolva haladó, úgy nevezett igazság kiszolgálta­tásának látható és láthatlan költségei nyelik el, és a továb­bi ipar kifejtésétől elvonják. Ha tehát hitelt, köz-teher­viselést, ipart akarunk, szóval, ha a közép századok serdülő fakadozásait a tizenkilenczedik század gyümöl­cseivel, nem szép hangulatú, csak a balga felhevültekre, hanem gyakorlati valódi síikért óhajtó gondolkozókra 1

Next

/
Thumbnails
Contents