Kopcsányi Károly: A Pécsi Jogakadémia multja s jelene. (Pécs, 1897)

A PÉCSI JOGAKADÉMIA MÚLTJA S JELENE. A nagyméltóságú vallás- és közokt. magy. kir. ministerium 1893. évi 61847. sz. rendelete alapján hozott tanártestületi határozat folytán, tények és okmányok világában feltünteti s a magyar állam ezeréves fennállásának emlékünnepe alkalmából ismerteti Dr. KOPCSÁNYI KÁROLY nyilvános rendes jogtanár Pécsett. KIADJA A PÉCSI IRODALMI ÉS KÖNYVNYOMDÁI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1897. Pécsi Jogakadémia.indd 1 2013.02.13. 19:25:14

Next

/
Thumbnails
Contents