Suhayda János: Magyaroszág közjoga. Tekintettel annak történeti kifejlődésére és az 1848-iki törvényekere (Pest, 1861)

MAGYARORSZÁG KÖZJOGA. TEKINTETTEL ANNAK TÖRTÉNETI KIFEJLŐDÉSÉRE és AZ 1848-ki TÖRVÉXYEKRE. A LKGUJABB E NEMBENI LATIN MUNKÁK, FŐLEG (ÍROF CZIRAKY ANTAL „ CONSPECTUS IURIS PUBLICI REGNI HUNGÁRIÁK AD ANNUM 1848“ — UTÁN, ÉS ANNAK RENDSZERÉT KÖVETVE IRTA Dr. SUHATDA JÁNOS JOGTUDOR, KÖZ- ÉS VÁLTÓ ÜGYVÉD *tb. PEST. EMICH GUSZTÁV, M. AKAD. NYOMDÁSZ. 1861.

Next

/
Thumbnails
Contents