Raffay Ferencz: A Magyar magánjog kézikönyve 2. kötet (Budapest, 1909)

A MAGYAR MAGÁNJOG KÉZIKÖNYVE. IRTA: DR RAFFAY FERENCZ, az eperjesi jogakadémia nyilvános rendes tanára, ügyvéd, egyetemi magántanár. MÁSODIK KÖTET: DOLOGJOG, KÖTELMI JOG ÉS ÖRÖKLÉSI JOG. Harmadik, jelentékenyen bővített és javított kiadás. BUDAPEST, 1909. BENKÖ GYULA CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVKERESKEDÉSE IV., DOROTTYA-UTCA 2.)

Next

/
Thumbnails
Contents