Fogarasi János: A Magyarhoni Országos Alkotmán fő ágazatai, régibb és ujabb időben (Pest, 1861)

A MAGYARHONI ORSZÁGOS ALKOTMÁNY FŐ ÁGAZATAI, RÉGIBB ÉS ÚJABB IDŐBEN. RENDSZERIJE FOGLALVA S AZ ALAP- S TÖBB LÉNYEGES TÖRVÉNY- CZIKKELYEK TELJES SZÖVEGÉVEL, ILLETŐLEG HÜ MAGYARÍTÁSÁVAL IS EGYBE ÁLLÍTOTTA FOGAKASI JÁNOS, Δ PESTI VÁLTÓTÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE ÉS A M. TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA. Pest 1861. KILIÁN GYÖRGY MAGYAR EGYETEMI KÖNYVÁRUSNÁL.

Next

/
Thumbnails
Contents