Tanárky Gedeon: Magyaroszág helyzete az európai államrendszerben (Pest, 1866)

MAGYARORSZÁG HELYZETE AZ E l ÍROP AT ÁLL AM RENDSZERBEN. TÖRTÉNETI ÉS POLITIKAI TANULMÁNY. IRTA TANÁRKY GEDEON. PEST, KIADJA PFEIFER FERDINAND. 1866.

Next

/
Thumbnails
Contents