Szivák Imre: Az Országgyűlési képviselőválasztás és curiai biráskodás codexe - közjogi anyaggyűjtemény (Budapest, 1901)

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁS ÉS ' CURIAI BÍRÁSKODÁS CODEXE. KIEGÉSZÍTVE AZ ÖSSZEFÉRHETLENSÉGI ÉS MENTELMI JOG, A PARLA­MENTI REFORM KÉRDÉSEIVEL, AZ UJ HÁZSZABÁLYOKKAL, AZ ÖSSZES TÖRVÉNYHATÓSÁGOK VÁLASZTÁSI FUVARDÍJ-SZABÁLYRENDELETEIVEL, A VÁLASZTÓKERÜLETEK ÉS VÁLASZTÓK STATISZTIKÁJÁVAL STB.- KÖZJOG] ANYAGGYÜJTMÉNY. ­HIVATALOS ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL IRTA : m SZIVÁK IMRE, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, ÜGYVÉD. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA. 1901.

Next

/
Thumbnails
Contents