Imrik József: A Pragmatica Sanctio keletkezésének története (Pest, 1866)

Λ. PRAOMATICA SANCTIO KELETKEZÉSÉNEK TÖRTÉNETE A PRAGMATICA SANCTIO S 1848-"“ TÖRVÉNYEKKEL, ÉS AZ I860-1*1 DECEMBERHÓ 14-ta MEGNYITOTT PESTI ORSZÁGGYŰLÉSRE MEGJE­LENT FŐPAPOK, ZÁSZLÓSOK, ORSZÁGNAGYOK S KÉPVISELŐK TELJES NÉVSORÁVAL S ORSZÁGGYŰLÉSI LAKÁSUKKAL EGYÜTT. ÖSBZEÁLLITÁ IMRIK JÓZSÉ3F. Ára 1 firt. o* 6. SZERZŐ TULAJDONA. PEST, 1866. NYOMATOTT S KAPHATÓ KHÓR ÉS WEIN NYOMDÁJÁBAN, DOBOTTYA-UTCZA 14. SZ. A.

Next

/
Thumbnails
Contents