Nagy Lajos: A Jászkun birtokviszonyok fejlődése és jogi alapja (Karczag, 1878)

A JÁSZKUN BIRTOKVISZONYOK FEJLŐDÉSE JOGI ALAPJA. IRTA: ϋ επ,εϊεϊ mill jiu εεεεμ ihnímr czirö n?E EZinUTÍHl KŐZREBOCSAJTJA : NAGY, LAJOS, KAUCZAG1 ÜGYVÉD, KARCZAG, NYOMATOTT SPITZER S. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1878.

Next

/
Thumbnails
Contents