Králik Lajos: Hitbizományi jogunkról - Pálffy János Gróf végrendelete (Budapest, 1909)

HITBIZOMANYl JOGUNKRÓL * PÁLFFY JÁNOS GRÓF VÉGRENDELETE KRÁLIK LAJOS. BUDAPEST FRANKL IN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA I909

Next

/
Thumbnails
Contents